روش محاسبۀ

شمارۀ استاندارد بین المللی کتاب

شابک
شابک کتاب

شابک کتاب یا همان ISBN  که به معنای شمارۀ استاندارد بین المللی کتاب است، توسط سازمانها و مراکز مرتبط در کشورهای مختلف دنیا، صادر میشود. این عدد ۱۳ رقمی دارای بخش های مختلفی است که در شکل زیر مشخص شده اند.

شابک کتاب

برای تشخیص صحّت و درستی این کد، میتوان به روش زیر عمل کرد:

  1. ابتدا ۱۲ رقم از سمت چپ را جدا کرده و یکی در میان در یک و سه ضرب می کنیم.

۲. سپس حاصل ضرب ها را با هم جمع می کنیم و اوّلین عدد سمت راست آنرا از ۱۰ کسر می کنیم.

۳. این عدد باید برابر با عدد سیزدهم شابک باشد که در اینصورت نشان از درستی کد ISBN می باشد.

برای درک بهتر روش محاسبۀ این کد بین المللی، می توانیم مثال زیر را با هم مرور کنیم:

فرض کنید که کد ۱۳ رقمی شابک کتاب ۹۷۸۱۷۲۹۲۱۲۱۶۵ باشد.

همانطور که گفته شد شروع به جدا کردن ۱۲ رقم از سمت چپ می کنیم و آنها را یکی در میان در  یک و سه ضرب می کنیم.

۹۵ = (۶*۳) + (۱*۱) + (۲*۳) + (۱*۱) + (۲*۳) + (۹*۱) + (۲*۳) + (۷*۱) + (۱*۳) + (۸*۱) + (۷*۳) + (۹*۱)

حالا عدد سمت راست ۹۵ را از عدد ۱۰ کسر می کنیم. همانطور که می بینید عدد بدست آمده برابر با عدد سیزدهم شابک می باشد.

  ۵ = ۵ – ۱۰

حالا اگر این کد ۱۳ رقمی را در سایت isbnsearch.org وارد کنیم، مشخصات کتاب “بیست داستان برتر از مثنوی مولوی” در وبسایت آمازون و سایر پلتفرم های جهان، نمایش داده میشود.

جهت دریافت شابک از کشورهای مختلف جهان، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید.

شابک کتاب