مهم ترین عملیات این بخش مواردی از قبیل: آماده کردن نسخه های کیندل، صوتی و چاپی کتاب، بارگزاری اصولی کتاب در آمازون، تبلیغات موثر در کشورهای مختلف دنیا، دریافت نظرات واقعی کاربران و نویسندگان آمازون برای برطرف کردن نقاط ضعف کتاب و بسیاری موارد دیگر که بکارگیری درست این ابزار تاثیر مستقیم در میزان فروش کتاب شما دارد.