کتاب استاندارد
کتاب استاندارد

منظور از استانداردسازی کتاب، برطرف نمودن تفاوت های موجود بین اصول چاپ کتاب در گذشته و امروز می باشد. به عنوان مثال مواردی مثل ابعاد بین المللی کتاب که با ابعاد مورد استفاده در روش های سنتی چاپ مرسوم در کشور بسیار متفاوت است و یا به عبارت دیگر، از ابعاد مورد استفاده در صنعت چاپ غیر مدرن، نمی توان در سیستم های به روز و جهانی قطع های مختلف کتاب استفاده کرد.

به موارد دیگری مانند، بخش بندی داخلی کتاب و نسخه های مختلف مورد استفاده در صنعت نشر امروزی کتاب هم می توان اشاره کرد. نسخه هائی مثل نسخۀ کیندل آمازون که تنها و فقط با استفاده از دستگاه های کتابخوان مخصوص شرکت آمازون قابل خواندن هستند. بیان این نکته هم خالی از لطف نیست که تا ماه دسامبر سال 2020 میلادی، تعداد 32 میلیون عدد دستگاه کیندل در سراسر جهان به فروش رسیده که به معنای رشد شکوفایی برندینگ این شرکت بزرگ بین المللی است که از طرفی دیگر، محبوبیت این دستگاه، امکان تبلیغات گسترده ای را برای آثار نویسندگان ناشناخته در سطح بین المللی، فراهم آورده است.

مجموعۀ دانش بنیان آمازونیا، با علم و آگاهی کامل بر تمامی اصول استانداردسازی کتاب، شما را قادر می سازد تا اثر خود را در قالب مدرن ترین و آخرین استانداردهای چاپ کتاب، در سطح جهان منتشر کنید.